Създаване на софтуер | Конфигуриране на системи

Създаването на приложен софтуер и извършването на конфигурационни операции съпътства процеса на изграждане на всички системи за контрол и управление. След определяне на технологичното задание, извършваме:

  • Определяне на алгоритъм за контрол и управление;
  • Създаване на приложен софтуер за програмируеми логически контролери;
  • Конфигуриране на индустриални и сградни мрежи;
  • Конфигуриране на шлюзове ( gateways / protocol converters ) за осигуряване на комуникация между разнотипни мрежи;
  • Конфигуриране на SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) системи;
  • Дизайн на потребителски интерфейси;
  • Анализ и оптимизация на ефективността на работа.

Published on  August 11th, 2015

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept