Проектиране

ОТ ИДЕИТЕ ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

          

Създаването на всяка система или отделно устройство започва с предпроектно проучване и последващо проектиране. За нашите клиенти извършваме:

  • Предпроектни проучвания и консултации;
  • Проектиране на аналогови и цифрови електронни устройства;
  • Проектиране на силови електронни устройства и системи;
  • Проектиране на електрически системи ниско напрежение;
  • Проектиране на системи за индустриална и сградна автоматизация ( БМС / BMS );
  • Проектиране на електрически разпределителни табла и табла за системи за автоматизация.

Примерна схема на система за управление на автомат за заваряване:

Published on  August 6th, 2015

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept